บทความที่น่าสนใจ

12 May 2017 | ขอขอบคุณ
เคยไหมคะที่นอนนับแกะก็แล้ว ปิดไฟจนมืดสนิทก็แล้ว แต่เราก็ยังนอนไม่หลับอยู่บ่อยๆ เพราะวิถีชีวิตที่เร่งรีบ และปัจจัยหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันบางทีก็เป็น สาเหตุหลักที่ทำให้นอนไม่หลับได้ค่ะ...
12 May 2017 | ขอขอบคุณ
โรคนอนไม่หลับ เป็นปัญหาใกล้ตัวที่ทุกคนมักมองข้าม ภัยเงียบที่แฝงมากับโรคนี้ก็คือ ความเครียด โรคซึมเศร้า โรคหลอดเลือดหัวใจ และอาจถึงขั้นกลายเป็นมะเร็ง โรคนอนไม่หลับมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย...
12 May 2017
การนอนหลับเป็นสภาวะปกติที่ร่างกายมีการรับรู้, การตอบสนองต่อสิ่งเร้า รวมถึงการเคลื่อนไหวที่ลดลง โดยทั่วไปมนุษย์ใช้เวลานอนหลับประมาณวันละ 8 ชม. หรือคิดเป็นหนึ่งในสามของวันและของชีวิต...
12 May 2017
Science is just beginning to evaluate the impact of social media use on health and well-being. Mobile technology and social media has profoundly changed...
12 May 2017
Melatonin, sometimes called the sleep hormone, is usually praised for its benefits in promoting sleep. While less known, this hormone also has other benefits...
12 May 2017
The skin is the largest organ of the human body and plays a major role in maintaining homeostasis and protection. Several factors, including poor sleep...